Ordningsregler och städ

Max antal
Tänk på att lokalens storlek med utrymningsvägar är riktlinje för det maxantal besökare som
räddningstjänsten föreskrivit. Överskrid därför inte 125 pers för A-salen och 30 pers för B-salen.
Möblering
Hyresgästen svarar för möblering av lokalen.
Observera att möblering ej får ske så att utrymningsvägar blockeras.
Ställ tillbaka möblerna efter avslutad tillställning.
Matlagning
Tillagning av mat är förbjuden i lokalerna. Endast uppvärmning av mat är
tillåten.
Rökförbud
Det råder rökförbud i våra lokaler. Vid rökning utanför lokalen ska hänsyn tas till närboende.
Parkering
Parkering får endast ske på befintlig parkeringsplats nedanför byggnaden.
Det går bra att parkera tillfälligt uppe vid byggnaden vid i och urlastning.
Det får dock ej stå parkerade bilar uppe vid byggnaden enligt gällande bestämmelser från
brandmyndigheten och parkförvaltningen. Tänk också på tillgängligheten för funktionsnedsatta.
Trivselregler
Det åligger hyresgästen att ta del av lokalens övriga trivselregler, som finns uppsatta på anslagstavlan.
Ljudnivå
Fräntorps Folketshusförening ställer ljudutrustning till hyresgästens förfogande utan särskild kostnad.

När musik spelas under kvällen skall sidodörr och fönster mot parken vara stängda.

Extern ljudanläggning får endast användas efter särskilt beslut av Fräntorps Folketshusförening.
Detta innefattar livemusik.
Låsning
Hyresgäst som kvitterat ut nyckel är ansvarig för att inga obehöriga vistas i lokalen under upplåtelsetiden.
Förutom ovan angivna åtgärder ansvarar hyresgästen för att lokalen låses efter förhyrningen.
Nyckel
Hyresgäst som kvitterat ut nyckel är ansvarig för nyckeln är ansvarig för att den återlämnas enligt
överenskommelse. Underlåtenhet att återlämna nyckel föranleder fakturering av kostnad för att
ersätta nyckel och eventuella lås.

Fakturering

Sker i efterhand och fakturan skickas till din adress med vanlig post. Hyresgäster som inte rättar sig efter gällande
tidsbestämmelser måste betala en extra avgift förutom ordinarie taxan.

Avbokning

Följande avgifter gäller vid avbokning:
• Bokar du av 15 dagar eller tidigare före uthyrningstillfället betalar du 200 kronor
• Bokar du av 8-14 dagar före uthyrningstillfället betalar du halva hyresbeloppet
• Bokar du av 7 dagar eller kortare före uthyrningstillfället betalar du hela hyresbeloppet

Städning

Hyresgästen städar efter anvisningarna som finns i lokalen. Glöm inte att boka tid för städning. Städloggen på anslagstavlan ska signeras.

Om du inte städat ordentligt efter dig blir du skyldig att betala en extra avgift.

Övrigt