Styrelse, kontakt

Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad (IOFF) sköter all bokning och avbokning av våra lokaler. Är du intresserad av att hyra lokal, börja alltid med att läsa här och gå sedan vidare till sidan för uthyrning.

För övriga frågor om vårt hus och den verksamhet som bedrivs ber vi att få hänvisa till resten av denna hemsida samt till Fräntorps Folkets husförening på Facebook.

För hyresgäster har vi öppna visningar av vårt hus och lokalerna varje onsdag kl.17.30-18.30.

För praktiska frågor som rör lokalerna och där svaret inte finns enligt ovan kan man på dagtid kontakta Dan Nord på 072-237 17 22 eller maila till info@frantorp.nu

Styrelsen för Fräntorps Folket husförening UPA 2020

Ordförande
Charlotte Wibeck

Kassör
Anna Berggren

Sekreterare
Linus Bergström

Övriga ledamöter
Dan Nord
Rose-Marie Landén-Nord

Suppleanter
K-G Ottosson
Marie Moesby

Revisorer
Nathalie Bergström
Eva Linnestjärna

Valberedning 2021
Maria Isetjärn
Hampus Linderholm