Information, stadgar, ekonomi

Folkets hus-föreningen är en ekonomisk förening. Du kan bli andelsägare i föreningen. Då blir du kallad till årsstämman och har möjlighet att påverka föreningens och Folkets hus framtid. Ju fler andelsägare vi är, desto större chans har vi att behålla vårt hus. Varje familjemedlem kan teckna sig för 1 (en) st andel. Här nedan kan du ladda ner teckningssedel. Lämna den ifyllda sedeln till någon i styrelsen, skicka den till adressen på blanketten, eller fyll i och scanna och maila till erik.g.johannesson@gmail.com

Teckningssedel 2018

Stadgar för Folkets Hus föreningen

Föreningsstadgar Fräntorp Folkets Hus UPA 2018

Folkets Hus i Fräntorp har en ekonomi som går ihop men inte mycket mer. Vi skulle behöva hyra ut huset mer för att få in de pengar som behövs för att göra större underhållsarbeten som är nödvändiga. Vi jobbar med en plan för hur vi ska få huset mer uthyrt, men även hur vi ska gå till väga för att samla in frivilliga donationer till förmån för husets underhåll. Vill du redan nu bidra kan du sätta in pengar på vårt plusgiro: 240596-7, märk inbetalningen med ”underhåll”.

Nedan hittar du den underhållsplan som tagits fram av tidigare styrelse med hjälp av antikvarie Åse-Lill Törnqvist. Det mesta i den är fortfarande aktuellt, då inga större renoveringar kunnat göras på länge pga det ekonomiska läget.

Vård & underhålls plan för Fräntorps Folkets Hus uppdaterad 2014.doc

Folkets hus under uppbyggnad foto från Thörnqvist 2007