Festbokning

Vi öppnar för festbokningar igen. Fräntorps Folkets Hus är i stort behov av kostsamma renoveringar och vi har helt enkelt inte råd att tacka nej till bokningar. Vi hoppas att gästerna sköter sitt åtagande och att grannar kan ha överseende. För ska man vara krass så är alternativet att huset går i graven och då har vi ingen aning om vad huset eller marken kommer användas till. Vi kommer följa utvecklingen och utvärdera. Till en början kan man boka för fest på lördagar. /Styrelsen