Årsmöte

Årsmöte 2019

Årsstämma

Verksamhetsberättelse 2018

Protokoll 2019

Årsmöte 2018

Här finns protokoll Protokoll FFHF Årsmöte 2018

Handlingar  Årsmöte 2018 handlingar

Bokslut: FFHF Bokslut 2017-12-31

————————————————————————————————————————————

Årsmöte för Fräntorps Folkets Hus UPA 2017 blir den 26 mars kl 16-17.

Årsmöte 2017 inbjudan

Handlingar inför årsmötet: Årsmöte 2017 handlingar. Med reservation för ändringar.

Vill du nominera till styrelsen eller skicka in en motion? Gör det på info@frantorp.nu

———————————————————————————————————————————–

Fräntorps Folkets Husförening UPA

2016-03-20 kl. 15.00-ca 17.00

Fräntorps Folkets Hus

Årsmöte 2016 inbjudan

Årsmöte 2016 handlingar (verksamhetsberättelse, verksamhetsplan m.m.)

Budgetförslag 2016 FFHF

Bokslut 2015-12-31

Protokoll årsmöte 2016

Inbjudan till årsmöte för Folkets Husföreningen 19 april kl. 15 2015

Styrelsen i Fräntorps Folkets Husförening bjuder härmed in andelsägarna till årsmöte. På årsmötet kommer ordinarie årsmötesärenden att behandlas samt val till styrelse och revisor.

Övriga ärenden är information om verksamheten och status i pågående projekt som pågått under 2014, samt hur vi planerar att driva verksamheten i fortsättningen.

Styrelsens förvaltningsberättelse och årsbokslut kan hämtas här:

Förvaltningsberättelse och årsbokslut 2014-2

Inbjudan årsmöte

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga i tryckt format i möteslokalen.