Årsmöte 2020

Årsmöte för Fräntorps Folkets Hus UPA 2020 blir den 14:e maj kl 19.00

Välkomna till årsmöte!

OBS! att mötet denna gång äger rum på en torsdag!

Trots att det mest lämpliga hade varit att skjuta upp evenemanget tills coronapandemin är över, behöver styrelsen få ett färskt årsmötesprotokoll till banken för att de ska beakta den låneansökan som rör renovering av entréfasaden. Den har nu länge varit på gång, vi har fått bidrag från kommunen, vi har fått in en bra offert och lånet är nu sista pusselbiten för att kunna påbörja arbetet.

I vanlig ordning kommer i samband med mötet även bokslut och årsberättelse för föregående verksamhetsår att presenteras, en ny styrelse att väljas och inkomna motioner från föreningens medlemmar att behandlas. Ytterligare information samt möteshandlingar kommer inom kort att läggas upp på föreningens hemsida www.frantorp.nu.

Vi kommer naturligtvis att följa Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer i lokalen.

Väl mött onsdagen den 14 maj till en viktig insats för vårt Fräntorp!