Årsmöte 19 april

Inbjudan till årsmöte för Folkets Husföreningen

Styrelsen i Fräntorps Folketshusföreningbjuder härmed in andelsägarna till årsmöte den 19 april kl. 15.00 i Fräntorps Folkets Hus.

Sedan slutet av 2014 har Fräntorps Folkets Husförening och Fräntorps Egnahemsförening haft en interimistisk styrelse då de gamla styrelserna av olika skäl ville avsäga sig sina uppdrag. Vi är nu ett antal personer som tagit över ansvaret tillfälligt, och som kan tänka oss att fortsätta arbetet efter årsstämman om medlemmarna vid årsmötet ger oss förtroende. Det är alltså viktigt att så många som möjligt kommer på årsmötet så våra föreningar kan fortsätta bedriva sitt viktiga arbete! Kanske har du ytterligare förslag på personer som kan vara med? Nominera dem då till info@frantorp.nu eller direkt på mötet.

Vi inleder mötet med årsmötesförhandlingarna. Efteråt bjuder vi på fika och samtal om föreningarna, Folkets Hus och annat som kommer upp.

På årsmötet kommer ordinarie årsmötesärenden att behandlas samt val till styrelse och revisor.

Övriga ärenden är information om verksamheten och status i pågående projekt som pågått under 2014, samt hur vi planerar att driva verksamheten i fortsättningen.

Styrelsens förvaltningsberättelse och årsbokslut kan hämtas här nedan.

Förvaltningsberättelse och årsbokslut 2014-2

Inbjudan årsmöte

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga i tryckt format i möteslokalen.