Monthly Archives: mars 2015

Årsmöte 19 april

Inbjudan till årsmöte för Folkets Husföreningen Styrelsen i Fräntorps Folketshusföreningbjuder härmed in andelsägarna till årsmöte den 19 april kl. 15.00 i Fräntorps Folkets Hus. Sedan slutet av 2014 har Fräntorps Folkets Husförening och Fräntorps Egnahemsförening haft en interimistisk styrelse då de gamla styrelserna av olika skäl ville avsäga sig sina uppdrag. Vi är nu ett antal personer som tagit över ansvaret… Read more →